Välja fackförbund

För vissa yrkesgrupper är det otroligt lätt att välja fackförbund då det enbart finns ett eller ett par förbund som godkänner dessa. För andra yrkesgrupper är det betydligt mer flexibelt och det är inte ovanligt att det finns 4-5 olika fackförbund representerade på en och samma arbetsplats.

Några saker man kan utgå ifrån i val av fackförbund är:

Välja utifrån bransch

Välja fackförbundVilket fackförbund du bör välja beror på vilket yrkesområde ni arbetar inom.  Detta på grund av att fackförbunden inriktar sig mot varierande yrkesområden. Ett par fackförbund har en smal och tydlig inriktning. Ett exempel är Civilekonomerna där det krävs att man har (eller för tillfället läser till) kandidatexamen i ekonomi. Kravet är 180 högskolepoäng där minst hälften ska vara ekonomirelaterade.

Inom vissa yrkesgrupper finns alltså fackförbund som specialiserat sig just på den yrkesgruppen. Bland dessa finns exempelvis Lärarförbundet och Sveriges Ingenjörer. Hur snävt kraven är ställda för att bli medlem varierar däremot. Hos Lärarförbundet är exempelvis kyrkomusiker välkomna.

Att välja fackförbund som visserligen har inriktning mot bransch men som ändå mycket breda är IF Metall och Handels. Deras medlemmar kan arbeta inom ett mycket stort antal yrken även om de främst hittas inom tillverkningsindustrin respektive detalj- och grossisthandeln.

Detta kan jämföras med Unionen som välkomnar ”alla tjänstemän på arbetsplatsen oavsett befattning, utbildning eller lön”.

Välja utifrån arbetsgivare – Kommun/landsting eller privatanställd

Välja fackförbundEn annan faktor som kan påverka vilka fackförbund man kan välja på är om man är anställd av kommun/landsting eller om man är privatanställd. Fackförbundet Kommunal har specialiserat sig mot personer som är anställda av kommunen eller företag som ägs av kommunen. Även Vision är stor inom offentlig sektor och de flesta medlemmarna jobbar på något sätt inom den svenska välfärden.

Välja fackförbund utifrån befattning

Ledarna är fackförbundet som varken valt inriktning utifrån bransch eller arbetsgivare. Istället vänder de sig till de med en ledande befattning. Ofta är chefer och företagsledare relativt ensamma på sin arbetsplats i den befattningen som de har. Genom fackförbundet kan de få ta del av stöd och råd främst gällande ledarskapet.

Vad erbjuds det för förmåner?

Den främsta uppgiften för ett fackförbund är att hjälpa medlemmarna i arbetsrättsliga frågor. Detta gör samtliga förbund. Det som däremot skiljer dem åt är vilka andra förmåner som ingår. Bland annat kan man få inkomstförsäkring och andra försäkringar, rabatter och erbjudanden samt karriärs- och utbildningsmöjligheter. Anser man att någon specifik fördel väger extra tungt kan man jämföra de aktuella fackförbunden utifrån detta.

Var är arbetskollegor med?

En del arbetsplatser är anslutna till flera olika fackförbund och det är inte ovanligt att de anställda är medlemmar i olika förbund. En fördel, om många är anslutna till samma förbund, är att man har en tydligare förhandlingsförmåga mot arbetsgivaren. Känner man sig osäker på vilket förbund man ska gå med i kan man alltid fråga kollegor och välja samma förbund som dem.

Finns det lokal klubb?

I det fall det finns flera olika fackförbund att välja på kan man undersöka vilka som har lokal klubb på arbetsplatsen eller orten. En lokal klubb kan ses som en fördel utifrån att man lättare kan träffa fackliga representanter och få hjälp den vägen.

Om du inte vet – Fråga

Den som känner sig osäker på vilken fackförbund man bör tillhöra kan antingen fråga andra anställda på sin arbetsplats vilket förbund de är medlemmar hos alternativt ringa något av de större bredare förbunden ex. Unionen eller Vision. Om man inte får bli medlem där brukar de kunna guida vidare till rätt förbund.

Men glöm inte inkomstförsäkringen!

Hos de allra flesta fackförbund ingår en inkomstförsäkring i medlemskapet. Det gäller däremot inte alla förbund och man bör vara noga som medlem att undersöka om det ingår eller inte. Om det inte ingår bör inkomstförsäkringen tecknas separat då A-kassan enbart ger ut ersättning upp till en viss nivå. Med inkomstförsäkring är man säkrad inkomst på 80 % av sin tidigare lön under ersättningstiden.