Gå med i Ledarna

Ledarna är fackförbundet för chefer och andra ledare på arbetsplatserna. Fackförbundet har drygt 93 000 medlemmar inom ett stort antal branscher och på helt olika nivåer. Här har man inte i första hand fokus på bransch utan istället på vad det innebär att vara ledare och vilket stöd dessa personer behöver i sitt ledarskap. Detta återspeglar sig även i utbudet av förmåner för medlemmarna med chefsrådgivning, utbildningar i ledarskap och en extra förmånlig inkomstförsäkring. Gå med i Ledarna du också!

Vad får du som medlem?

Gå med i LedarnaGenom att gå med i Ledarna får chefer inom flera olika branscher förutsättningar att kunna utföra ett bättre arbete. Detta utifrån kunskap och utbildning samt juridisk och ekonomisk hjälp. Bland annat ges:

  • Rådgivning och utveckling

Även om man får rabatter och förmåner som medlem så är det främst rådgivningen som är fackförbundens styrka. Hos Ledarna kan man exempelvis få karriärsrådgivning som ett led att gå vidare i sin karriär. Det går även att få personlig chefsrådgivning i ett flertal olika frågor. I likhet med alla fackförbund erbjuds även rådgivning i arbetsrättsliga frågor.

Man kan också skapa en ”ledarprofil” genom att svara på en enkät på webbplatsen. Det skapar en profil som man sedan kan skicka med vid arbetsansökningar för att tydligare presentera hur man är som person och chef.

  • Inkomstförsäkring och övriga försäkringar

I medlemskapet ingår en inkomstförsäkring som gör att man kan få 80% av sin lön (på maximal bruttolön på 80 000 kr). Denna ersättning betalas ut i upp till 150 dagar. Vill man förbättra denna inkomstförsäkring kan detta ske genom en tilläggsförsäkring. Genom det kan man försäkra bruttoinkomst på upp till 120 000 kr samt förlänga antal dagar till 200.

Alla medlemmar får gratis försäkringar från Trygg-Hansa under de tre första månaderna. Det som då följer med är Livförsäkring, Sjukförsäkring, Sjukkapital och Olycksfallsförsäkring. Detta försäkringspaket förfaller efter tre månader om man inte väljer att förlänga dem.

Kostnaderna för dessa försäkringar är olika beroende på försäkringsbelopp och er ålder.

Statistik och fakta

Gå med i Ledarna så får du via hemsidan tillgång till chefslönestatistik, svar på vanliga frågor och läsa guider som hjälper ledare att utveckla sin kunskap inom allt från mångfald till krishantering.

  • Tidningen Chef

Ledarnas medlemstidning heter Chef och ges ut 11 gånger per år och kan läsas som papperstidning eller digitalt. Tidningen är Nordens största tidning med fokus på ledarskap och minst 8 sidor i varje tidning är exklusiva för de som medlem i Ledarna.

  • Förhandling

Via Ledarna kan man som chef få hjälp med förhandlingsstöd. Det är då personer som har erfarenhet av ledarskap och är insatta i hur förhandling bör ske för ett resultat med flera nöjda parter. Det går även att få ett juridiskt biträde i det fall som det blir en rättsprocess mellan parterna.

  • Utbildningar

Kurser genomförs både digitalt och runt om i landet. Dessa är helt gratis och handlar bland annat om Arbetsmiljö, Att leda förändring, Söka jobb och Chefens karriär.

  • Rabatter och erbjudanden

I likhet med alla fackförbund så ingår ett flertal rabatter och förmåner för medlemmarna. Ett medlemskap hos Ledarna innebär bland annat att man kan få förmånligare boränta hos SEB och få rabatt på utbildningar anordnade av Mgruppen.

Bli medlem i Ledarna

Via deras webbplats kan den som vill bli medlem i Ledarna lätt genomföra en ansökan. Man anger då bransch och om man tidigare är medlem i annat fackförbund. I ansökan om att gå med i Ledarna kan man även ange om man vill ha information och ansökningsblanketter till Ledarnas A-kassa. Många väljer nämligen att gå med i både facket och A-kassan även om det inte finns något krav att vara medlem i bägge.

Pris

Det som avgör vad medlemskapet kostar är vilken bransch man är verksam inom. Det är därför viktigt att ange detta korrekt vid ansökan och kontakta Ledarna om man skulle byta bransch. Exempelvis kostar ett medlemskap inom ”Vård och Omsorg” 333kr per månad. Detta medan ”Räddningstjänst” betalar 358kr per månad. Skillnaden är alltså inte speciellt stor mellan de olika branscherna även om skillnad finns.

Det som ingår är då Förbundsavgift, Branschföreningsavgift och Inkomstförsäkring Bas. Vill man vara medlem i A-kassan eller ha tilläggsförsäkring på inkomstförsäkringen tillkommer kostnad för detta. Finns det en klubb på arbetsplatsen kan även klubbavgift tillkomma. Denna kostnad är olika och klubbmedlemskapet är inte obligatoriskt.