Gå med i Handels

Handels är fackförbundet för bland annat de som jobbar i butik, på lager, på gym, är verksam inom E-handel eller skönhetsvård. Generellt kan sägas att fackförbundet vänder sig till personer som framförallt jobbar inom handelsrelaterade branscher.

Fackförbundet är en del av LO (det tredje största förbundet) och har knappt 160 000 medlemmar varav ca 2/3 är kvinnor. Generellt är det många unga som är med i förbundet. En tredjedel är under 30 år vilket visar på att handelsrelaterade yrken ofta är första steget in på arbetsmarknaden.

Vad får du som medlem?

Som medlem i Handels får man Trygghet, Utveckling och Stöd. Detta främst genom det kollektivavtal som fackförbundet är med och förhandlar om med arbetsgivarna. Men även bland annat genom följande förmåner:

  • Råd och Stöd

Ett av de viktigaste uppdragen för Handels är att ge råd och stöd till sina medlemmar gällande anställningsform, lön, arbetsuppgifter och arbetsmiljö. En stark röst att vända sig till när man behöver hjälp av någon utanför arbetsplatsen.

Skulle en konflikt bli så stor med arbetsgivaren att man går till domstol kan Handels bistå med rättshjälp.

  • Inkomstförsäkring och andra försäkringar

I medlemskapet ingår tre försäkringar. Det är Fritidsförsäkring (Olycksfall), Hemförsäkring och Inkomstförsäkring. Dessa finns då hos Folksam och det är därmed det försäkringsbolaget man får kontakta vid försäkringsfrågor.

Inkomstförsäkringen ger i grunden ersättning i 100 dagar om personen blir arbetslös. Detta med ett belopp som gör att man får 80% av sin lön. Därmed kompletterar inkomstförsäkringen ersättningen från A-kassan. Högsta ersättningsbara lön är 80 000kr. Man kan även teckna tillägg för att därigenom få ersättning i 300 dagar.

Utöver de försäkringar som följer med gratis kan man teckna ett flertal tilläggsförsäkringar för att därigenom skapa det ekonomiska skydd man är i behov av.

  • Strejkersättning

I likhet med andra fackförbund ger Handels ersättning till sina medlemmar om dessa har tagits ut i strejk eller lockout under förhandlingar om kommande kollektivavtal.

  • Kurser, Utbildning och Stipendier

Handels erbjuder regelbundet olika kurser som alltid är gratis för medlemmarna att medverka på. Många av dessa kurser har man även rätt till att gå på under arbetstid.

Utöver egna kurser erbjuder de stipendier inom ett flertal olika områden. De är exempelvis ”Stipendier för Folkhögskolestudier” och ”Studiebidrag för frisörelever”.

  • Handelsnytt

Varje månad ges ett nummer ut av tidningen Handelsnytt. En tidning med nyheter och fakta kring arbetslivet med fokus på handelsrelaterade frågor.

Bli medlem i Handels

Ansökan om medlemskap kan ske via hemsida eller genom att skicka in en blankett till Handels. Snabbaste sättet att bli medlem i Handels är att fylla i ansökan online. I samband med detta kan man även ange om man vill genomföra en intresseanmälan till dess A-kassa.  Väldigt många väljer nämligen att välja samma A-kassa som fackförbund man är med i.

Det man anger i ansökan är personuppgifter, inkomstuppgifter samt var man är anställd. Utöver det även om man är anställd eller studerande.

Om man inte får bli medlem beror det oftast på att Handels inte har avtal med det företaget man är anställd hos. Känner man sig osäker på vilket fackförbund man ska vara med i kan man fråga arbetsgivaren eller kontakta valfritt fackförbund som oftast kan guida rätt.

Främst är det företag inom detaljhandel som tillhör Handels. Detta med allt från E-handel och butiker till gymanläggningar och frisörer. Men även tjänstemän inom folkrörelser kan vara medlem i detta förbund.

Pris

De ungdomar som går på gymnasieprogrammen Handels, Administration, Frisör eller Hanterverk kan få ett gratis medlemskap hos Handels. Dessa medlemmar innefattas däremot inte av de försäkringar som annars ingår i medlemskapet.

Avgiften för den som arbetar avgörs utifrån personens genomsnittliga bruttolön per månad. Som lägst är avgiften 130kr till Förbundet och 132kr till A-kassan. Detta om man har en månadsinkomst på maximalt 10 000 kr.

Den högsta avgiften är 554kr till förbundet och 132kr till A-kassan. Detta om man har en månadsinkomst på över 30 000kr.

Då det finns flera löneintervaller som styr kostnaden är det viktigt att kontakta Handels och justera sin lönenivå i det fall den ändras.

På hemsidan presenteras priset både för förbundet och A-kassan. Det finns däremot inget krav på att vara medlem i A-kassan bara för att man är med i förbundet.

Även arbetslösa, långtidssjukskrivna och föräldralediga kan vara medlemmar. I detta fall beräknas kostnaden för medlemskapet på den totala inkomsten.