Akademikerförbundet SSR

Gå med i Akademikerförbundet SSR

Akademikerförbundet SSR är Sveriges största samhällsvetarförbund. Det betyder att medlemmarna bland annat är socionomer, personalvetare, beteendevetare eller arbetar inom likande yrken. Medlemmar hittas både i offentlig och privat sektor även majoriteten är inom offentlig sektor. Det är även övervägande kvinnor i förbundet vilket beror på att förbundet företräder ett flertal kvinnodominerande yrken.

Tidigare hette detta förbund Sveriges Socionomers Riksförbund men har sedan dess alltså breddat inriktning och namn. Nu har förbundet knappt 70 000 medlemmar.

Vad får du som medlem?

I förhandlingar med arbetsgivarna är Akademikerförbundet SSR med och skapar de kollektivavtal som sedan bland annat styr arbetsvillkor och lönenivåer. Förbundet ger även följande förmåner till medlemmarna:

  • Råd och Stöd

Oavsett om man är student, egenföretagare, anställd eller chef finns det specialister på fackförbundet att fråga gällande allt från arbetsrätt till kollektivavtal. Detta sker via SSR Direkt (anställda), Chef Direkt (chefer) samt Egenföretagarservice (egenföretagare).

  • Förhandling och juridiskt stöd

Om arbetsgivaren och arbetstagaren inte kommer överens kan förbundet begära att få förhandla med arbetsgivaren för att hitta en lösning. I de flesta fall brukar en lösning därmed kunna hittas. Om så inte sker kan förbundet hjälpa medlemmen i domstol för att driva ärendet vidare.

Genom att förbundet har samarbete med Avtal24 får medlemmarna 30 minuters fri juridisk rådgivning och en gratis behovsanalys. Man får även 20% rabatt på avtal som skapas med hjälp av företaget.

  • Karriärsutveckling

Oavsett om man vill ta ett steg i karriären på den arbetsplats man arbetar på eller om man söker nytt jobb så kan förbundet bistå med kunskap och hjälp. Bland annat finns lönestatistik där man kan jämföra löner utifrån bransch och område. Man kan även få hjälp med att formulera arbetsansökan och få praktiska råd inför kommande arbetsintervju.

Ytterligare en väg för karriärsutveckling är att gå på utbildningar och konferenser. På vissa externa utbildningar ger förbundet rabatter.

Inkomstförsäkring och andra försäkringar

Akademikerförbundet SSRFörutsatt att man är medlem i en A-kassa så ingår en inkomstförsäkring. Den kompletterar A-kassans ersättning så att medlemmen får 80% av sin lön. Ersättning kan betalas ut i 140 dagar och detta på maximalt ersättningsgrundad bruttolön på 100 000 kr.

Alla medlemmar får Olycksfallsförsäkring och Llivförsäkring gratis under tre månader. Dessa kan sedan förlängas om man vill. Är man yrkesverksam ingår även 1000kr som rabattcheck vid köp av försäkringar hos Akademikerförsäkring.

Studentmedlemmar (under 40år) får studentolycksfallsförsäkring samt studentlivförsäkring. Dessa gäller då under hela studietiden utan kostnad.

Försäkringarna kan förbättras med tilläggsförsäkringar och även ytterligare försäkringar kan tecknas via förbundet. Detta sker i samarbete med Folksam samt Akademikerförsäkring.

  • Akademikern

Förbundets medlemstidning heter Akademikern och skickas ut till alla medlemmar. De som är chefer eller jobbar som personalvetare får även Chefstidningen. Man kan även få rabatt på ett flertal tidskrifter inom områden som medlemmarna har intresse av ex. Socionomen.

  • Rabatter och förmåner

Akademikernas SSR har fritidshus både i Spanien, Frankrike och i Jämtlandsfjällen. Stugor som kan hyras till rabatterat pris. Utöver detta ges erbjudanden på banklån, kulturevenemang m.m. Aktuella erbjudanden går att se på hemsidan.

 

Bli medlem i Akademikerförbundet SSR

Via hemsidan kan de som vill bli medlem i Akademikerförbundet SSR skicka in en medlemsansökan. Det man då ska ange är personuppgifter, sysselsättning, utbildningsnivå samt om man vill bli medlem i Akademikernas A-kassa. Medlemskap i A-kassan är inget krav men för att ta del av inkomstförsäkringen krävs att man är medlem i någon svenska A-kassa.

Inom några dagar hör förbundet av sig med meddelande om man får bli medlem eller inte. Skulle de avslå ansökan beror det, i de flesta fall, på att förbundet inte har avtal med arbetsplatsen och att ett annat fackförbund passar bättre.

Det som krävs för medlemskap är 180 poäng (120 gamla högskolepoäng) inom utbildningar med fokus på beteendevetenskap, folkhälsovetenskap, socialt arbete eller liknande. Även de som studerar på dessa utbildningar är välkomna.

Pris

Arbetar minst 50% – 260kr/mån

Arbetar mindre än 50% – 198kr/mån

Första två åren efter examen förutsatt att man har jobb – 135kr/mån

Doktorander – 146kr/mån

Tjänstlediga, Sjukskrivna eller Föräldralediga i minst 3 månader – 112kr/mån

Arbetslös – 94kr/mån

Egenföretagare – 83kr/mån. Men i detta fall tillkommer serviceavgift för företaget på 330kr.

Egenföretagare som även är anställd i annat företag till minst 50% – 198kr/mån. I detta fall tillkommer serviceavgift för företaget på 250kr.

Arbete på företag i utlandet – 94kr/mån

Studenter – 100kr som då gäller för hela studieperioden.

 

Kom ihåg att meddela förbundet om arbetstiden ändras eller om du blir sjukskriven m.m. Detta för att betala rätt medlemsavgift.